bennekomsvocaalensemble.nl

Welkom en nieuws

19-11-2018

Advents-cantatedienst met Magnificat van Pachelbel

Advents-cantatedienst met Magnificat van Pachelbel

Het Bennekoms Vocaal Ensemble zingt op zondag 9 december de wonderschone cantate Magnificat anima mea Dominum (Mijn ziel prijst en looft de Heer) in een uitvoering van Johan Pachelbel (1653 – 1706). De dienst vindt plaats in Oude of Sint-Alexanderkerk, Dorpsstraat 45, Bennekom en begint om 18.30 uur. Het koor staat onder leiding van de vaste dirigent Gert Winkelhorst en wordt begeleid door Jozien Peters, viola da gamba en Regina de Bakker, kistorgel. Ds. Anne Verbaan heeft deze cantatedienst met het koor voorbereid en zal ook de dienst leiden. De dienst is een gezamenlijk initiatief van de Hervormde en Gereformeerde kerk in Bennekom.

 

Naast het werk van Pachelbel zingt het Bennekoms Vocaal Ensemble ook het Kyrie uit de Mis in G van G.B. Casali en een motet ontleend aan de tekst van Ps 122: 6 - 8 van de 19e-eeuwse Engelse componist John Goss. En er is volop ruimte voor gemeentezang, waarbij enkele liederen in wisselzang met het koor worden gezongen.

 

Over het Magnificat
Maria zingt dit lied kort nadat ze van de engel gehoord heeft dat ze moeder van de Messias zal worden en op bezoek is bij haar familielid Elisabet. Dit aloude lied van Maria klinkt door tot in onze tijd. We zingen het nu nog, in onze taal en we kunnen het lezen in Lucas 1. Veel componisten hebben het op muziek gezet, Johann Pachelbel schreef op de Latijnse tekst van deze lofzang van Maria een fraaie cantate voor vierstemmig koor en basso continuo.

 

17e eeuwse traditie
Oude tijden herleven op zondag 9 december. In de 17e eeuw was de kerkcantate dikwijls het belangrijkste muziekwerk van de eredienst. Zo werd het gesproken woord vocaal en instrumentaal bevestigd en ondersteund. De gezongen tekst van de cantate werd ontleend aan het bijbelgedeelte dat centraal stond in de eredienst. Het meest bekend zijn de cantates van Johann Sebastian Bach, die hij schreef als cantor van de Thomaskirche in Leipzig. Maar ook veel andere componisten uit de tijd van de Barok hebben zich met deze muziekvorm beziggehouden.

 

U bent van harte welkom om in de Adventstijd naar deze cantatedienst te komen.

18-11-2018

Om naar uit te kijken…

Het duurt nog even, maar we zijn er al druk mee bezig op onze repetitieavonden: de uitvoering van onze jaarlijkse Avondmuziek.

 

Het programma staat nog niet definitief vast, maar u kunt er wel op rekenen dat het weer een avond zal worden met mooie koorwerken uit het repertoire van de oude kerkmuziek. De moeite waard om de Avondmuziek alvast in uw agenda te noteren: zaterdag 2 maart 2019, 20.00 uur, in de Oude Kerk aan de Dorpsstraat te Bennekom.

04-03-2018

Vocale kerkmuziek in Bennekom

Welkom op de website van het Bennekoms Vocaal Ensemble. Op de site vindt u nieuws, informatie en achtergronden van het koor dat zich toelegt op het zingen van kerkmuziek uit de 16e tot en met de 19e eeuw.

 

               foto: dorpsglossy 'Benn.' 

 

Veel plezier met ontdekken wat onze website te bieden heeft. Naast informatie over het koor, vindt u ook opnames met gedeelten van onze uitvoeringen. Mocht u na het lezen, kijken én luisteren nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact op met één van onze koorleden. Wellicht inspireert het u om ook persoonlijk met ons en het repertoire kennis te maken. Tijdens een avondmuziek of cantatedienst of als zanger. Achter de knop 'Meezingen' leest u waar en wanneer we bij elkaar komen. U bent van harte welkom op een repetitieavond.