bennekomsvocaalensemble.nl

Meezingen

Partijen thuis instuderen

Nieuwe leden kunnen vrijblijvend aan drie repetities meedoen. Hierna bepaalt de dirigent na een eenvoudige stemtest of hij of zij als lid wordt toegelaten. Van de (nieuwe) leden wordt verwacht dat ze een goede stem bezitten, redelijk van blad kunnen zingen en bereid zijn om thuis te studeren zodat partijrepetities beperkt kunnen worden. Het repeteren thuis kan desgewenst plaatsvinden met het computerprogramma Capella Reader, waarop de partituur te lezen is en de stem(men) te horen zijn. Leden krijgen de benodigde muziekbestanden per e-mail aangeleverd van de dirigent.

Repetitieavonden

De repetities zijn 1x per 14 dagen op dinsdag (oneven weken van het jaar) in de Broek-Akker, Hof van St. Pieter 41 in Bennekom. Repetitietijden zijn van 20.00 tot 22.00 uur inclusief een pauze. De mannenstemmen beginnen een halfuur eerder. Verder vindt één keer per jaar een studiedag plaats met medewerking van een stempedagoge.

Contributie

De contributie bedraagt 12 euro per maand (per 1-1-2014). Dat is inclusief de muziek (in bruikleen) en koffie/thee op de repetitieavonden.