bennekomsvocaalensemble.nl

Welkom en nieuws

10-10-2019

Vocale kerkmuziek in Bennekom

Welkom op de website van het Bennekoms Vocaal Ensemble. Op de site vindt u nieuws, informatie en achtergronden van het koor dat zich toelegt op het zingen van kerkmuziek uit de 16e tot en met de 19e eeuw.

 

Veel plezier met ontdekken wat onze website te bieden heeft. Naast informatie over het koor, vindt u ook opnames met gedeelten van onze uitvoeringen. Mocht u na het lezen, kijken én luisteren nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact op met één van onze koorleden. Wellicht inspireert het u om ook persoonlijk met ons en het repertoire kennis te maken. Tijdens een avondmuziek of cantatedienst of als zanger. Achter de knop 'Meezingen' leest u waar en wanneer we bij elkaar komen. U bent van harte welkom op een repetitieavond.

09-10-2019

Cantatedienst in de Oude Kerk van Bennekom

Cantatedienst in de Oude Kerk van Bennekom

Op 27 oktober verleent het Bennekoms Vocaal Ensemble haar medewerking aan de gezamenlijke avondviering van de Hervormde Gemeente Wijk Oost en de Brinkstraatkerk. De dienst vindt plaats in de Oude of St Alexanderkerk, Dorpsstraat 45, Bennekom en begint om 18.30 uur.

 

Centraal staat de cantate die Dietrich Buxtehude (1637 - 1707) schreef op basis van het koraal Was frag ich nach der Welt, uit de toenmalige Lutherse gezangbundel. De gebeden in deze dienst zal het BVE omlijsten met het Kyrie uit een mis van Antonio Lotti (1666 - 1740) en het Unser Vater van Gottfried August Homilius (1714 - 1785).

 

Mooie traditie

Het lijkt een mooie traditie te worden: twee keer per jaar is de avonddienst in de Oude Kerk van Bennekom een cantatedienst, met medewerking van het Bennekoms Vocaal Ensemble. In mei van dit jaar was dat op Zondag Cantate en binnenkort, op 27 oktober, zal er weer een cantatedienst zijn.
Het is een reguliere Hervormd - Gereformeerde avonddienst, maar nu met muziek uit de 18e eeuw, toen het gebruikelijk was dat componisten voor de eredienst een cantate schreven op basis van een bijbelgedeelte of een bekend kerklied. De cantates van Bach zijn het bekendst, maar ook andere componisten uit die tijd schreven cantates.

 

Gewoon, maar wel bijzonder

Kortom: een gewone, mooie eredienst met naast de gebruikelijke gemeentezang de buitengewoon mooie muziek uit vroeger tijden. Voorganger in de dienst is ds. Anne Verbaan. Het BVE wordt begeleid door een instrumentaal ensemble, bestaande uit Geeske Telgen en Tamara Voskuil, dwarsfluit, Jozien Peters, viola da gamba en Regina de Bakker, orgel. Het geheel staat onder leiding van Gert Winkelhorst.

 

Iedereen is van harte welkom!

09-09-2019

We zijn weer begonnen

Na de zomerstop, zijn wij weer begonnen met zingen en de tweewekelijkse repetitie. Dat doen we natuurlijk graag, maar anderen laten meegenieten is wellicht een nog mooiere ervaring. De plannen daarvoor liggen in grote lijnen al klaar. Zo is er de jaarlijkse traditie van onze Avondmuziek in het vroege voorjaar van 2020. Onder leiding van onze vaste dirigent, Gert Winkelhorst, zijn we begonnen met instuderen van prachtige muziek van o.a. Joseph Haydn, Heinrich Schütz en Johann Krieger.

 

Cantatedienst op 27 oktober 2019

Maar u kunt al eerder naar ons komen luisteren. Op zondag 27 oktober werken we mee aan de gezamenlijke Hervormd/Gereformeerde avonddienst in de Oude Kerk van Bennekom. In overleg met ds. Anne Verbaan hopen we er een mooie cantatedienst van te maken met vocale muziek van o.a. Dietrich Buxtehude (cantate Was frag' ich nach der Welt) en Gottfried August Homilius (zijn fraaie Unser Vater).

 

Zing mee!

Als u nu denkt: 'Ja, mooie muziek om naar te luisteren, maar eigenlijk is het nog mooier die muziek zelf te kunnen maken.' Nou, dat kan! Het begin van het winterseizoen is een mooie gelegenheid om aan die wens gehoor te geven. Hierboven heeft u al een indruk gekregen van ons repertoire, globaal samen te vatten als kerkmuziek uit de 16e t/m de 19e eeuw.

Wie een beetje thuis is in deze muziek weet dat het vooroordeel 'ouderwets, zwaar en moeilijk' absoluut onjuist is. Het is levende muziek die de eeuwen doorstaan heeft, levendig en soms zelfs lichtvoetig en zeker niet moeilijker te zingen dan veel moderne, populaire muziek met vaak lastige ritmes.

Kom gerust eens kennismaken.

 

We repeteren op dinsdagavond, om de veertien dagen in de oneven weken in de Broek-Akker, Hof van Sint Pieter 41, Bennekom. Van 20.00 tot 22.00 uur.

Kijk voor meer informatie op deze website waar u ook fragmenten uit ons repertoire kunt beluisteren.

 

Hartelijk welkom en... zing mee met het BVE!